Liên Hệ

  Chấp nhận các điều khoản và điều kiện

  ADDRESS:

  Hải Hoà, Nghi Sơn, Thanh Hoá

  EMAIL:

  haihoa@xanhha.vn

  WEB:

  haihoa.xanhha.vn

  PHONE:

  0962.27.27.01

  FAX:

  02378.727.668

  \